Prowadzenie biznesu to nie zawsze ciągły rozwój. Odpowiednie zarządzenie kryzysem pozwala w znacznym stopniu zabezpieczyć interesy właścicieli.

Podjęcie decyzji o ogłoszeniu upadłości podmiotu gospodarczego może być niezbędne w przypadku, w którym Zarząd Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością chce uniknąć osobistej odpowiedzialności za długi tej spółki. Prawo restrukturyzacyjne w swojej istocie ma zaś na celu pomoc w przetrwaniu kryzysu i ochronę przed upadłością poprzez wypracowanie układu z wierzycielami, umożliwiając w niektórych sytuacjach zawieszenie postępowań egzekucyjnych.

W związku ze zmianą przepisów w 2015 r. doszło do podziału regulacji związanej z szeroko pojętą niewypłacalnością przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy zaczęli funkcjonować w nowej rzeczywistości, w której przepisy umożliwiają, przynajmniej teoretycznie, przeprowadzenie nowoczesnej restrukturyzacji przedsiębiorstwa w sytuacji jego „zadyszki”. W niektórych sytuacjach złożenie wniosku restrukturyzacyjnego pozwala zawiesić postępowania egzekucyjne przeciwko przedsiębiorcy i rozpoczęcie rozmów z wierzycielami, celem wypracowania układu, powodującego np. umorzenie odsetek od wierzytelności, rozłożenie należności na raty, albo zamianę wierzytelności na prawa udziałowe. W tym zakresie współpraca z doradcą restrukturyzacyjnym jest niezbędna, niemniej jednak wsparcie prawno-podatkowe również jest wskazane.
Prawo upadłościowe jest natomiast sposobem zakończenia działalności gospodarczej w sytuacji trwałej niewypłacalności. Niezmiernie istotne jest to, aby w terminie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby prawnej, gdyż zwłoka może doprowadzić do osobistej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania tego podmioty, w tym zobowiązania podatkowe.
W ramach powyższego oferujemy:

• wsparcie prawne na etapie przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości / wniosku restrukturyzacyjnego, celem oceny sytuacji prawnej przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością.
• wsparcie w kontakcie z doradcą restrukturyzacyjnym.
• przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.
• wsparcie w kontakcie z tymczasowym nadzorcą sądowym oraz syndykiem masy upadłości.
• inne.

Wynagrodzenie za poszczególne usługi ustalane jest indywidualnie, mając na względzie zakres zlecenia, terminy jego realizacji oraz poziom skomplikowania sprawy.