Prowadzenie biznesu na międzynarodową skalę jest wyzwaniem, wymagającym szczególnych środków prawnych.

Międzynarodowe prawo handlowe zawarte jest w wielu aktach prawnych jak np. konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, konwencja CMR, konwencja ADR, konwencja europejska o arbitrażu międzynarodowym; konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych. Do wziąć pod uwagę należy prawo unijne, niezbędne w handlu w Unii Europejskiej, np. rozporządzenie RZYM I; nowe rozporządzenie BRUKSELA I.

Prowadzenie biznesu z zagranicą jest obecnie niezbędne, aby przetrwać na rynku. W wyniku globalizacji, bardzo często taniej jest zlecić lub otworzyć produkcję za granicą, nawet tysiące kilometrów od Polski, co wymaga prawnego zaangażowania się na miejscu czy to w formie spółki własnej, inwestycji typu joint-venture czy też umowy na dostawę towarów. Wszystkie te instrumenty wymagają znajomości miejscowych zwyczajów negocjacyjnych oraz prawa miejscowego lub międzynarodowego. Podobnie kwestia sprzedaży produktów lub usług za granicą może być prowadzona w różnych formach, które często mogą rodzić skutki podatkowe (np. zakłady), co wymaga analizy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Oferujemy w tym zakresie:

• pełne wsparcie prawne przy tego typu inwestycjach, w tym kontakt z zagranicznymi kancelariami w razie potrzeby, negocjacje na miejscu.
• analizę lub przygotowywanie stosownych umów, w tym anglojęzycznych.
• inne.

Wynagrodzenie za poszczególne usługi ustalane jest indywidualnie, mając na względzie zakres zlecenia, terminy jego realizacji oraz poziom skomplikowania sprawy.