W związku z wejściem w życie tzw. RODO, ochrona danych osobowych stała się ważnym elementem prowadzenia biznesu.

Oferujemy wsparcie w przygotowaniu pełnej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych oraz szkolenia dla przedsiębiorców.

25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (znane powszechnie jako „RODO”), które spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom, zwłaszcza w kontekście niejasnych regulacji prawa polskiego.
W tym zakresie oferujemy wsparcie prawne w zakresie wdrożenia RODO, polegające na sprawdzeniu otoczenia przedsiębiorcy i zidentyfikowania jego potrzeb w zakresie dokumentacji prawnej zabezpieczeń danych osobowych.
W tym zakresie jesteśmy w stanie zapewnić:

• wstępny audyt bezpieczeństwa danych osobowych.
• wsparcie w procesie identyfikacji zasobów danych, w tym danych osobowych.
• w razie konieczności, wdrożenie procedury oceny skutków dla przetwarzania danych osobowych (analizy ryzyka).
• politykę bezpieczeństwa informacji (ochrony danych osobowych).
• wzór rejestru czynności przetwarzania.
• wzory stosownych klauzul umownych.
• wzory umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu (procesorowi).
• wzory stosownych informacji wymaganych na podstawie art. 13 i 14 RODO.
• uregulowanie kwestii upoważnień dla osób przetwarzających dane osobowej w ramach obowiązków ze stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.
• ułożenie zasad funkcjonowania stron internetowych.
• wsparcie w realizacji innych obowiązków RODO.

Wynagrodzenie za poszczególne usługi ustalane jest indywidualnie, mając na względzie zakres zlecenia, terminy jego realizacji oraz poziom skomplikowania struktury organizacyjnej.