Ochrona twórczości autorskiej jest ochroną indywidualności każdego człowieka.

Każdy utwór, czyli sposób wyrażenia indywidualnej twórczości intelektualnej człowieka podlega ochronie prawnie bez konieczności dokonywania specjalnej rejestracji utworu. W związku z tym w praktyce może dojść do wielu sporów o to, kto był pierwszy, jeżeli pierwotny twórca w praktyczny sposób się nie zabezpieczy.

Prawo nie przewiduje żadnych formalnych zabezpieczeń twórczości autorskiej. Utworem coś po prostu jest, albo nie i od momentu ucieleśnienia utworu dochodzi do powstania ochrony prawnoautorskiej. W praktyce twórcy szukają wielu sposobów, aby móc w przyszłości, w razie potencjalnego sporu, wykazać, że to oni byli są faktycznymi twórcami, zaś ktoś popełnił plagiat.
Zabezpieczenia mogą przyjąć różną formę, np. umów o zachowanie poufności, sporządzenie protokołów notarialnych, zostawianie śladu po utworze w Internecie, oznaczanie dzieł znakiem ©.
Kwestie sprzedaży/licencjonowania utworów ma również istotne znaczenie i znajomość przepisów w tym zakresie może w wielu przypadkach zdecydować o być albo nie być wielu uprawnieniach twórcy, albo chociażby zakresie zbycia, ponieważ odmiennie niż w przypadku rzeczy zbycie praw autorskich nie ma charakteru absolutnego.
W tym zakresie oferujemy:

• wsparcie prawne na etapie tworzeni utworów lub dzieł, będących przedmiotem praw zależnych.
• sporządzenie umów o zachowaniu poufności, w tym dwujęzycznych.
• wsparcie przy sporządzeniu lub analizie umów dotyczących zbycia praw autorskich lub praw pokrewnych, albo udzielenia licencji.
• wsparcie w zakresie umów o stworzenie dzieła, stanowiącego jednocześnie utwór chroniony prawem autorskim.
• inne.

Wynagrodzenie za poszczególne usługi ustalane jest indywidualnie, mając na względzie zakres zlecenia, terminy jego realizacji oraz poziom skomplikowania sprawy.