„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” B. Franklin.

Każdy aspekt naszego życia w ramach społeczności państwowej jest związany z podatkami: dochody, sprzedaż majątku; darowizny; spadki; posiadanie nieruchomości.
Podjęcie każdej decyzji mającej znaczenie prawne powinno być ocenione z punktu widzenia skutków podatkowych.

Powyższa rekomendacja nie jest przypadkowa, zwłaszcza w świetle niespotykanie częstych zmian w prawie podatkowym w Polsce, wdrażanie prze ustawodawcę nieznanych dotychczas rozwiązań prawnych oraz postępującej nadregulacji prawnej.
W sytuacji, gdy większość ustaw podatkowych pochodzi jeszcze z lat 90., wielość nowelizacji doprowadziła do wielu wewnętrznych sprzeczności oraz niejasności, których interpretacja wymaga sięgania do interpretacji podatkowych (względnie opinii zabezpieczających), stanowiących swego rodzaju „common law” prawa podatkowego.
Każda istotniejsza decyzji przedsiębiorcy powinna być przeanalizowana pod względem podatkowym.
W tym zakresie oferujemy:

• kompleksowe wsparcie prawno-podatkowe we współpracy z doradcami podatkowymi.
• analizę każdej aktywności przedsiębiorcy pod względem podatkowym w toku świadczenia pomocy prawnej.
• inne.

Wynagrodzenie za poszczególne usługi ustalane jest indywidualnie, mając na względzie zakres zlecenia, terminy jego realizacji oraz poziom skomplikowania sprawy.