Pogłębiające się rozluźnianie barier gospodarczych to możliwości dla przedsiębiorców, ale także coraz więcej pułapek.

Zajmujemy się kompleksową obsługą przedsiębiorstw, uwzględniając kwestie związane z ochroną praw własności intelektualnej, prawem podatkowym, prawem pracy, prawem korporacyjnym i innymi gałęziami prawa. Współpracujemy z różnymi specjalistami z wielu dziedzin, w tym doradcami podatkowymi oraz rzecznikami patentowymi.

Nasza oferta dotycząca pomocy prawnej z zakresu prawa gospodarczego obejmuje kompleksowe wsparcie przedsiębiorcy od początku jego działalności do jej końca:

• wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej i jej rejestracja, w sytuacji gdy jest to wymagane.
• wsparcie w procesie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych, np. spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń itp.
• wsparcie w procesie nabywania majątku przez nowoutworzony odrębny podmiot gospodarczy.
• bieżąca obsługa prawna.
• obsługa związana z tworzeniem i ochroną praw własności intelektualnej, np. patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe.
• zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
• przekształcenia przedsiębiorców (np. z jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową).
• zawieszenie działalności gospodarczej.
• zakończenie działalności gospodarczej (zobacz też Prawo Upadłościowe i Restrukturyzacyjne.)
• wsparcie w zakresie tzw. dziedziczenia przedsiębiorstw.

Wynagrodzenie za poszczególne usługi ustalane jest indywidualnie, mając na względzie zakres zlecenia, terminy jego realizacji oraz poziom skomplikowania sprawy.